Damla Etiket'te y羹ksek kalite uygun fiyat zaman覺nda teslim

襤imizden sorumluyuz


DAMLA ET襤KET

ET襤KET;

Üretmi olduunuz ürünlerin üzerine o ürünün hangi firma taraf覺ndan üretildiini gösteren, firman覺z覺 ve markan覺z覺 en iyi ekilde yans覺tman覺za yard覺mc覺 olacak materyaldir. Asl覺nda bir nevi sizin firma yüzünüzdür. Bundan dolay覺 Etiket her üretim yapan firman覺n dikkat etmesi gereken bir materyaldir. Yapt覺覺n覺z ürün her ne olursa olsun o ürünü sizin ürettiinizi belirten ürün üzerindeki yegane malzemedir. Bunun için Etiket dikkat edilmesi gereken bileenlerden biridir. DES Etiket olarak markan覺z覺 en iyi ekilde yans覺tmak için 1998 y覺l覺ndan itibaren sizin için üretiyoruz.

 

DAMLA ET襤KET;

Normal Etiketlerin aksine etikete 3 boyutlu bir görünüm kazand覺ran effaf ve parlak yap覺s覺 ile etiketin daha göz al覺c覺 görünmesini salayan bir üründür.Ülkemizde ve dünyada kullan覺lan mazemeler farkl覺l覺k göstermektedir. 襤lk bak覺ta ayn覺 görsele sahip olsalar bile içerik olarak daha kalitesiz malzemeler kullan覺lmakta ve bu durum etiket'te sararma, solma ve çatlama vb. durumlar meydana getirmektedir. 襤lk bak覺ta anla覺lmayan bu durum ilerleyen aylarda ortaya ç覺kt覺覺 için bu durum sizi ve markan覺z覺 zedelemektedir. Bu gibi durumlara dümemek için ayr覺nt覺l覺 olarak bilgi al覺nmas覺 ve konu hakk覺nda fikir sahibi olunmas覺 önemlidir. DES Etiket olarak 22 y覺ld覺r tamamen Avrupa malzemeler kullanarak üretim yapmaktay覺z. Yapm覺 olduumuz ürünlerde kesinlikle sararma, solma ve çatlama gibi durumlarla kar覺 kar覺ya kalmazs覺n覺z. Damla Etiket tek ba覺na bunlardan ibaret deildir. Birde bask覺 bölümü vard覺r. Burada dikkat edilmesi gereken husus bask覺 kaitesidir. Fakat maalesef bu durum genelde unutulup atlanmaktad覺r. Fakat en az Damla Etiket kadar önemli bir husustur. Çünkü Damla Etiket malzemeniz ne kadar kaliteli olursa olsun bask覺n覺z kalitesiz ise sonuç olarak kaliteli bir ürün alamazs覺n覺z. DES Etiket olarak kaliteden taviz vermeden en iyi bask覺 kalitesini elde edebilmek ad覺na bütün dünyada geçerli markalar覺n bask覺 makinalar覺 ile en yüksek kaliteli bask覺lar覺 elde ederek hizmet vermekteyiz.